My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist: Login Or Register

More Jobs Like This
Date Added: Thu 26/11/2020

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi

Bridgend, UK
Add To Shortlist Apply Now

Job Type: Temporary

Salary: £58.68 / daily

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn gwahanol ysgolion?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwywyr Addysgu yn Bridgend i gael y cyfle i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion. Rydym yn adeiladu perthynas wych gyda'n hysgolion a'n staff cymorth i gadarnhau yr lleolidau gorau i ein ymgeisydd ni fel y gallwn ddod o hyd i'r lleoliadau gorau i chi.

Rydym yn edrych am Gynorthwywyr Addysgu i weithio yn lleoliadau am dymor byr a thymor hir i gefnogi plant gyda'u haddysg. Dyma gyfle gwych i chi cael digonedd o brofiadau i ychwanegu at eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Rhydyn yn edrych am gynorthwydd addysgu delfrydol hefo'r sgiliau canlynol:

  • Lefel 2 neu 3 â chymhwyster a/neu o leiaf 6 mis o brofiad mewn sefydliad addysgol
  • Persona amyneddgar a gofalgar
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Dealltwriaeth dda o ganllawiau amddiffyn a diogelu plant
  • Profiad o weithio gyda chefnogi myfyrwyr yn eu haddysg ar sail 1:1 a grwpiau bach

Telir ein holl staff cyflenwi ar sail TWE, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn talu'r lefel gywir o dreth ac Yswiriant Gwladol ac nad oes unrhyw chwarae o gwmpas gyda thaliadau gweinyddol.

Os teimlwch mai chi yw'r Cynorthwyydd Addysgu cywir, gwnewch gais neu cysylltwch â Georgia ar 01792 717477 neu ebostiwch #removed#

Apply Now