My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist: Login Or Register

More Jobs Like This
Date Added: Fri 29/01/2021

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi - Castellnewydd Emlyn / Newcastle Emlyn

Newcastle Emlyn, UK
Add To Shortlist Apply Now

Job Type: Temporary

Salary: £43 - £65 / daily

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn gwahanol ysgolion?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwywyr Addysgu yn Castellnewydd Emlyn / Newcastle Emlyn i gael y cyfle i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion. Rydym yn adeiladu perthynas wych gyda'n hysgolion a'n staff cymorth i gadarnhau yr lleolidau gorau i ein ymgeisydd ni.

Rydym yn edrych am Gynorthwywyr Addysgu i weithio yn lleoliadau am dymor byr a thymor hir i gefnogi plant gyda'u haddysg.  Dyma gyfle gwych i chi cael digonedd o brofiadau i ychwanegu at eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Rhydyn yn edrych am 'gynorthwydd addysgu delfrydol hefo'r sgiliau canlynol:

  • Lefel 2 neu 3 â chymhwyster a/neu o leiaf 6 mis o brofiad mewn sefydliad addysgol
  • Persona amyneddgar a gofalgar
  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Dealltwriaeth dda o ganllawiau amddiffyn a diogelu plant
  • Profiad o weithio gyda chefnogi myfyrwyr yn eu haddysg ar sail 1:1 a grwpiau bach

Bydd Teacher Active yn cynnig yr ymgeisydd llwyddiannus:

  • Gweithio ymlith tîm o ymgynghorwyr cyfeillgar sydd yn gweithio'n galed am yr rôl berffaith i chi.
  • Cyfraddau cyflog cystadleuol gyda thaliadau diffwdan
  • Cynllun argymell ffrind ffantastig, gyda dewis o angrhegion anhygoel!

Telir ein holl staff cyflenwi ar sail TWE, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn talu'r lefel gywir o dreth ac Yswiriant Gwladol ac nad oes unrhyw chwarae o gwmpas gyda thaliadau gweinyddol.

Os teimlwch mai chi yw'r Cynorthwyydd Addysgu cywir, gwnewch gais neu cysylltwch â Eluned ar 01792 717477 neu ebostiwch #removed#

Apply Now