My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist, please login or register

More Jobs Like This
DATE ADDED: Fri 12/10/2018

Practitioner Manager Adoption / Rheolwr Ymarferydd Mabwysiadu

Rhoose, UK
APPLY NOW

COMPANY: VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

JOB TYPE: Permanent

SALARY: 37107.00 to 40858.00 Annual

To manage the Recruitment & Assessment Team within the Collaborative. To assist in the operational and strategic management of the regional service ensuring effective service delivery and compliance with statutory requirements, procedures and performance measures.

Rheoli'r Tîm Recriwtio ac Asesu yn y Gydweithfa. Cynorthwyo â rheolaeth weithredol a strategol y gwasanaeth rhanbarthol gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth effeithiol a chydymffurfiaeth â gofynion statudol, gweithdrefnau a mesurau perfformiad.


Role: Practitioner Manager Adoption / Rheolwr Ymarferydd Mabwysiadu
Job Type: Permanent
Location: Rhoose, Glamorgan,

Apply for this job now.
APPLY NOW