My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist, please login or register

More Jobs Like This
DATE ADDED: Fri 28/06/2019

Swyddog Marchnata | Marketing Officer

Cardiff, UK
ADD TO SHORTLIST APPLY NOW

JOB TYPE: Permanent

SALARY: £25000/annum

Please scroll down for English*

Marketing Officer | Swyddog Marchnata

Caerdydd | Cardiff

£25,000

Parhaol

Cefndir y Swydd

Mae Swyddle yn chwilio am Swyddog Marchnata profiadol i weithio mewn sefydliad proffil uchel a sefydlwyd yn gymharol ddiweddar.

Bydd y Swyddog Marchnata yn gyfrifol am wneud gwaith marchnata a digwyddiadau ar gyfer y sefydliad.

Mae'r gwaith a'r swydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, ond bydd angen gweithio mewn cyd-destun Cymru gyfan hefyd.

Bydd y perfformiad hefyd yn cael ei fesur ar sail cyflawniad cyffredinol y cynllun strategol a chyflawni'r sefydliad.

Dyletswyddau

* Gweithio'n agos gyda'r Pennaeth Marchnata a Digwyddiadau i wneud gwaith integredig acarwyddocaol o ran marchnata a digwyddiadau.

* Cefnogi, monitro a gwerthuso presenoldeb y sefydliad mewn digwyddiadaua chynadleddau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

* Chwilio am gyfleoedd i hyrwyddo a marchnata'r sefydliad a'i raglenni drwy ei raglen fewnol o ddigwyddiadau, a chefnogi'r gwaith hwnnw.

* Gwneud yn si?r bod branda negeseuon y sefydliad yn cael eu cyflwyno a'u gwreiddio mewn ffordd gyson.

Gwybodaeth a Phrofiad

* Dealltwriaeth dda o'r cymysgedd marchnata i gyd, gyda'r gallu i roi'r technegau hyn ar waith ar-lein ac all-lein.

* Profiad ymarferol o gynllunio a chynnal digwyddiadau, gan gynnwys rheoli cyfranogwyr.

* Sgiliau cadarn o ran ysgrifennu copi, gyda dealltwriaeth o sut mae targedu a chyfathrebu â gwahanol grwpiau o'r gynulleidfa.

* Profiad o ddarparu digwyddiadau ymgysylltu i gynulleidfaoedd amlddisgyblaethol.

* Profiad o farchnata drwy e-bost a chyfryngau cymdeithasol, ac o ddefnyddio adnoddau monitro a dadansoddi.

Ceisiadau

Byddwn yn croesawi ceisiadau gan unigolion â phorifad yn y maes di-elw/elusennol yn enwedig. Am fanylion pellach a thrafodaeth a chyfarwyddiadau ceisio, cysylltwch â Swyddle drwy ymweld â'n gwefan.

--------

About the Role

Swyddle is looking for an experienced Marketing Officer to work at a high profile and recently established organisation.

The Marketing and Events Executive will be responsible for the delivery of marketing and events activity for the organisation.

The job is Cardiff based but will also require working within an all Wales remit.

Performance will be measured against the overall delivery of the strategic and delivery plan for the communications function within the organisation

Responsibilities

* Work closely with the Head of Marketing to deliver impactful, integrated marketing and events activity.

* Support, monitor and evaluate the organisation's attendance at local, national and international events and conferences.

* Explore opportunities and support activity to promote and market the organisation's projects through its internal programme of events.

* Ensure that the organisation's branding and messages are consistently applied and embedded.

Knowledge and Experience

* An all-rounder in the marketing and events field who can adopt to a face paced and changing environment and changing needs of partners.

* A good understanding of the complete marketing mix with the ability to apply these techniques in both an online and offline capacity.

* Practical experience of event planning and delivery.

* Strong copywriting skills with an understanding of how to target and communicate with different audience groups.

* Experience of delivering engagement events to multi-disciplinary audiences.

* Experience in email marketing and social media, and in using analytics and monitoring tools.

Applications

We would particularly welcome individuals who have had experience working in a not-for-profit environment. Please contact Swyddle through the contact details on our website
Role: Swyddog Marchnata | Marketing Officer
Job Type: Permanent
Location: Cardiff, South Glamorgan,

Apply for this job now.
APPLY NOW