My Shortlist

Your shortlisted jobs will appear here. To view your shortlist: Login Or Register

Date Added: Sun 30/05/2021

Angen Athro Cyflenwi

Carmarthenshire, UK
Add To Shortlist Apply Now

Company: APPLY GATEWAY

Job Type: Temporary

Salary: £138.56 / daily

Angen Athro Cyflenwi

Ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, hyblyg a chyffrous? Ydych chi eisiau'r rhyddid i benderfynu pryd i weithio a phryd i gymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol? Ydych chi'n Athro Newydd Gymhwyso (ANG) sy'n chwilio am brofiadau gwerthfawr, amrywiol?

Mae TeacherActive yn chwilio am athro cyflenwi hyblyg a brwdfrydig ar gyfer ein hysgolion uwchradd yn ardal Sir Gaerfyrddin. Rydym yn chwilio am athrawon newydd gymhwyso ac athrawon profiadol sy'n gallu dysgu hyd at CA5. Gallwch chi weithio'n amser llawn neu'n rhan-amser a bydd eich cyfrifoldebau yn amrywio o gymryd archebion dyddiol i gwblhau aseiniadau tymor hir.


Yn eich rôl fel Athro Cyflenwi bydd gofyn am y canlynol:

  • Sgiliau cyfathrebu ardderchog ynghyd â rheolaeth ddosbarth da
  • SAC neu ANG
  • Y gallu i gyflenwi eich pwnc chi ac efallai cyflenwi rhai gwersi mewn pynciau eraill
  • Angerdd dros ddysgu ac awch i wneud gwahaniaeth

Bydd TeacherActive yn gallu cynnig gwasanaeth hygyrch a chyfeillgar i'r Athro Cyflenwi llwyddiannus ynghyd â'r canlynol:

  • Cyfraddau cyflog cystadleuol
  • Ymgynghorydd profiadol er mwyn eich cefnogi yn eich lleoliadau
  • Cyflwyniadau i ysgolion eraill sy'n gwneud defnydd o athrawon cyflenwi

Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Er mwyn ymgeisio, cysylltwch os gwelwch yn dda â Alex ar y rhif #removed# neu e-bostiwch eich CV i #removed#

Apply Now